Blended Learning – nowoczesna Odpowiedź na Wyzwania Szkoleniowe firm

22. 10. 2023 • 6 minuty czytania

W dzisiejszym dynamicznym rozwijającym się świecie, śledzenie trendów i dostosowywanie się do zmieniających się potrzeb firm jest szczególnie istotne. Jednym z najnowszych trendów w dziedzinie edukacji pracowników jest blended learning. Ta innowacyjna metoda łączy tradycyjne techniki szkoleniowe z nowoczesnymi rozwiązaniami opartymi na technologii. W artykule tym zgłębimy tę koncepcję i zastanowimy się, jak blended learning może w efektywny sposób stać się rozwiązaniem na bieżące potrzeby szkoleniowe w firmach.

Blended Learning – nowoczesna Odpowiedź na Wyzwania Szkoleniowe firm

Czym właściwie jest blended learning?

Blended learning to wiodąca metoda szkoleniowa w Stanach Zjednoczonych, która obecnie zyskuje coraz większą popularność w Polsce. Jej założeniem jest połączenie wypracowanych przez dziesięciolecia tradycyjnych technik przekazywania wiedzy z możliwościami współczesnej technologii. Dzięki temu stacjonarne warsztaty i spotkania szkoleniowe są uzupełniane przez e-learning i zdalne nauczanie. Doskonale sprawdza się to m.in. w ramach szkoleń biznesowych prowadzonych wewnątrz organizacji. To sposób na atrakcyjne i skuteczne poszerzanie kompetencji pracowników, w celu zwiększenia skuteczności biznesowej firmy. Właśnie dlatego działy HR coraz częściej poszukują wysokiej jakości szkoleń, które stanowią odpowiednio zbilansowany miks tradycji i nowoczesności.

Ostatnie lata dowodzą tego, że metoda blended learning gwarantuje wysoką skuteczność i przyspiesza rozwój kompetencji pracowników. Dynamiczny wzrost znaczenia hybrydowych szkoleń miał miejsce po wybuchu pandemii koronawirusa, która zmusiła firmy do poszukiwania alternatywnych możliwości szkoleniowych.

Różnorodność firm a różnorodność szkoleń

Warto zaznaczyć, że nie ma uniwersalnej metody szkoleniowej, która pasowałaby do każdej branży. Każda dziedzina ma swoje specyficzne wymagania, co wpływa na potrzeby pracowników, managerów, zespołów, a tym samym na charakterystykę szkoleń i ich dostępność.

Blended learning wychodzi naprzeciw tej różnorodności, pozwalając na dostosowanie proporcji pomiędzy szkoleniami stacjonarnymi a zdalnymi w zależności od potrzeb firmy i jej pracowników. To podejście pozwala na indywidualizację szkoleń, co jest kluczem do osiągnięcia lepszych wyników, zwiększenia efektywności kosztowej wprowadzanej ścieżki rozwojowej, a także na lepsze zarządzanie czasem na rozwój.

W obecnej sytuacji rynkowej trudno oczekiwać maksymalnych efektów przy postawieniu tylko na szkolenia stacjonarne lub tylko na szkolenia zdalne. Odpowiednie zrównoważenie metod szkoleniowych wydaje się zatem kluczowe i nieuniknione. Proporcje w tym zakresie są zmienne i zależą m.in. od specyfiki danego stanowiska czy też cech charakterystycznych i wieku osób, które pracują w konkretnym dziale. Opierając się na naszym doświadczeniu i obserwacjach skuteczności działań firm w obszarze zrównoważonych form rozwoju pracowników, rekomendujemy elastyczne łączenie: warsztatów i szkoleń stacjonarnych, wideokonferencji, e-learningu, mentoringu, konferencji oraz dodanie do nich elementów grywalizacji. Ludzie z natury lubią rywalizować i być nagradzani, dlatego ten ostatni aspekt może odmienić każdy proces rozwojowy. Dobrane szkolenie pod rzeczywiste potrzeby pracowników, odpowiednio wdrożone, zrównoważone co do metod, oraz kontrolowane zdaje się być dobrym przepisem na sukces w osiąganiu pożądanych rezultatów.

Jak szkolenia hybrydowe stymulują rozwój pracowników?

Polska należy do grona krajów, w których szkolenia e-learningowe zyskują na popularności. Zauważalnie rosnąca popularność mieszanych form szkoleniowych w Polsce stanowi świetną podstawę do stosowania metody blended learning. Odpowiednio wdrożone będą stymulowały pracowników do samorozwoju, co przynosi w zasadzie obustronne korzyści, dla firmy oraz dla samego pracownika. Metoda blended learning pozwala na zwiększenie dynamiki szkoleń oraz regularne śledzenie wyników edukacyjnych u pracowników. Pracownicy mogą na bieżąco weryfikować postępy w nauce oraz poziom przejścia szkolenia. To element, który dodatkowo stymuluje ich do działania. Ponadto mogą porównywać swoje wyniki z kolegami z zespołu, co dodaje cennego elementu grywalizacji. Menedżerowie mogą przeprowadzać cykliczne testy i weryfikować poziom przyswajania wiedzy, a gdy na to pozwala kultura firmy – dodatkowo premiować osoby chętniej rozwijające się. To jeden ze sposobów na skuteczne wykorzystanie szkoleń hybrydowych w celu stymulowania rozwoju pracowników z korzyścią dla nich oraz samej firmy.

Korzystanie z metody blended learning zapewnia efektywność czasową oraz kosztową. To pracownik decyduje o tym, kiedy i gdzie się uczy. Dzięki temu w jego rękach leży sprawczość. Z doświadczenia wiemy, że w takiej sytuacji pracownik ma jeszcze większą motywację do inwestycji w swój rozwój. To niezwykle ważne, ponieważ zmotywowany pracownik jest jeszcze efektywniejszy. Jeżeli dostrzega to, że przełożeni w niego inwestują, a on zdobywa nowe umiejętności, to jeszcze chętniej zwiąże się z daną firmą i zostanie w niej na dłużej. Brak szkoleń to jeden z powodów wysokiej rotacji pracowników. Aby temu zapobiec, można zdecydować się na szkolenia mieszane. Ze względu na ich niższe koszty są one bardziej dostępne również w ramach ograniczonego budżetu na edukację pracowników. Demokratyzacja dostępu do materiałów przekłada się na większą wydajność i zadowolenie z pracy pracowników. Pod tym względem to trafne zaspokojenie potrzeb szkoleniowych w firmach oraz trend, który z małymi ewolucjami powinien utrzymać się przez lata.

Czy blended learning ma jakieś wady?

Nie ma metody szkoleniowej pozbawionej wad. Oczywiście dotyczy to także blended learning, choć w tym przypadku mamy do czynienia ze zdecydowanie większą liczbą zalet. Podstawowe korzyści związane z zastosowaniem blended learning to m.in.:

  • nieograniczony dostęp pracowników do wiedzy;
  • oszczędność czasu;
  • elastyczność i dostosowanie tempa i czasu edukacji do możliwości pracownika;
  • łatwość w weryfikowaniu postępów edukacyjnych;
  • duża indywidualizacja szkoleń pod potrzeby danej grupy pracowników;
  • urozmaicenie procesu szkoleniowego;
  • skuteczna stymulacja rozwoju pracowników.

Podstawową wadą blended learning może być znacznie ograniczony kontakt z innymi uczestnikami szkolenia oraz trenerami, którzy biorą udział w procesie edukacyjnym. Aby uniknąć tego zagrożenia, należy odpowiednio zaplanować harmonogram elementów szkolenia i wyważyć metody stacjonarne i zdalne. Duża w tym rola działów HR oraz menedżerów zespołów, które korzystają z hybrydowych szkoleń. W przypadku blended learning ograniczenia mogą dotyczyć także osób, które z wielu przyczyn mają ograniczone możliwości korzystania z nowoczesnych technologii, dlatego też dopasowanie indywidualne nie tylko szkoleń, ale ich form oraz wcześniejsze przygotowanie firmy, managerów i członków zespołu do wdrożenia każdej nowej metody zdaje się być kluczowe. Dobrze przygotowane wdrożenie blended learning zapewni wiele korzyści firmie i dużo radości pracownikom z korzystania z propagowanej w ten sposób wiedzy.

Jak efektywnie wykorzystać Seduo jako element blended learning?

Seduo jako platforma wspierająca rozwój kompetencji pracowników wpisuje się w nowoczesny trend blended learning. nie mam pomysłu jak lepiej napisac to zdanie… –>Przygotowywana jest z myślą o pracownikach, managerach i działach HR, aby odpowiadać na potrzeby każdej z tych grup, dostarczać wiedzę na najwyższym poziomie z jednej strony i użyteczność nowoczesnej administracji edukacji z drugiej. Szeroki zakres tematyczny szkoleń, wysoka jakość i merytoryka szkoleń od najlepszych praktyków, pozwala każdemu pracownikowi na każdym szczeblu rozwoju w firmie znaleźć dla siebie odpowiednie treści.

Platforma pozwala na indywidualne dopasowanie tematyki szkoleń, wgrywanie własnych materiałów (np. onboardingowych) oraz bieżącą kontrolę osiąganych postępów rozwojowych pracowników. To narzędzie cenione przez działy HR nawet największych firm i organizacji w Polsce. Umiejętnie wykorzystana platforma wspiera rozwój kompetencji pracowników oraz może wpływać na usprawnienie procesów i tym samym na wyniki osiągane przez firmę. Pracownicy będą jeszcze bardziej zaangażowani w jej rozwój, co przełoży się na wyniki finansowe. Metoda blender learning to odpowiedź na bieżące potrzeby szkoleniowe. a przekonani jesteśmy, że trend ten powinien utrzymywać się przez lata.

Gdyby w państwa firmie zaistniała potrzeba wypróbowania, jak Seduo może w efektywny sposób dopełnić blended learnig w firmie, zrównoważyć szkolenia i wpłynąć na ich efektywne rozdysponowanie – zespół Seduo gotowy jest zaprezentować możliwości tej formy.

 
Ustawienia plików cookie