Jak podzielić kursantów podczas nauki języka angielskiego? Lista pięciu najlepszych testów online

26. 03. 2024 • 4 minuty czytania

Organizując grupę kursantów na kursie językowym powinieneś pamiętać, aby wszyscy byli na podobnym poziomie. Jeśli pracownik, który nie potrafi nawet zamówić wody mineralnej po angielsku znalazł się na tych samych zajęciach z kolegą, który wieczorami czyta sonety Szekspira w oryginale, to taki kurs nikomu nie przyniesie korzyści.

Jak podzielić kursantów podczas nauki języka angielskiego? Lista pięciu najlepszych testów online

Ale poznanie własnego poziom językowego przydaje się też w innych sytuacjach. Na przykład, gdy pracownicy mają dostęp do kursów językowych online, ale nie znają swojego poziomu. Albo też kiedy jako pracownik chcesz sprawdzić poziom języka angielskiego swoich pracowników (lub kandydatów do pracy). Na takie sytuacje prezentujemy pięć najlepszych testów online z angielskiego, które są darmowe i dzięki którym będziesz mógł podzielić pracowników w zależności od ich poziomu języka angielskiego.

Przetestować można wszystko, oprócz umiejętności mówienia i pisania tekstów.

Poniższa lista przedstawia pięć testów z języka angielskiego, które są dostępne online i za darmo. We wszystkich przypadkach dają one wyniki w postaci osiągniętego poziomu według CEFR, czyli poziomu A1-C2. Różnią się formą opracowania oraz tym, na co kładą największy nacisk. Ogólnie mówiąc, test online nie sprawdzi poziomu mówienia oraz jaki jest poziom umiejętności pisania tekstów takiej osoby. Jeśli ważna jest dla Ciebie wymowa po angielsku to pracownika ktoś musi w tym zakresie przetestować np. na osobistym spotkaniu lub podczas rozmowy telefonicznej.

Każda platforma, która udostępnia różnego rodzaju testy językowe robi to w celach marketingowych. Testy są bezpłatne. Podczas prezentacji wyników testów osoba pisząca test może zapoznać się z potencjalną ofertą szkoleń, kursów i egzaminów, które dana platforma oferuje .

Autor tego artykułu przerobił wszystkie testy i chociaż w wynikach były niewielkie różnice, testy były niemalże identyczne.  Jeśli jednak Twoim celem jest podział kursantów do grup proponujemy, aby wszyscy napisali ten sam test.

#1 – ESL Languages Online English Test

To jeden z najbardziej rozbudowanych i najbardziej kompleksowych testów z listy. Łączy w sobie kilka form sprawdzania wiedzy, takie jak antonimy, wybór słów, uzupełnianie i dopełnianie tekstów, nagrania audio. Test obejmuje takie działy jak gramatyka, słownictwo, czasowniki frazowe i czasy.

Przed rozpoczęciem testu należy podać swoje imię, nazwisko i adres e-mail. Test trwa ok. 20-40 minut i bezpośrednio po jego zakończeniu na stronie internetowej zostanie wyświetlony osiągnięty poziom CEFR. Na podany adres e-mail zostanie przesłany również plik PDF ze szczegółowym opisem wyniku testu i poprawnymi odpowiedziami na pytania zawarte w teście.

Ten test bardzo dogłębnie sprawdza wiedzę a jego sporą zaletą jest fakt, że sprawdza również rozumienie ze słuchu. Jego wadą jest jednak długość. Wypełnienie go zajmuje sporo czasu. Należy się zatem zastanowić, czy jego uczestnicy będą chcieli go absolwować.

#2 – Test Your English – Cambridge English

Jedyny test z tej listy, który znajduje się na czeskich stronach www i jest po czesku. Składa się z 25 pytań wielokrotnego wyboru, w których do zdań dodawane są słowa, a piszący wybiera jedną z trzech lub czterech opcji. Test trwa ok. 15-20 minut i ogranicza się głównie do słownictwa. Zaletą testu jest to, że oprócz umiejętności ogólnych z języka angielskiego można zdać również test z języka biznesowego.

Po zakończeniu testu na stronie www pojawi się wynik. Ale konkretny poziom wiedzy nie jest widoczny, zamiast tego widoczne są różne poziomy testów, do których testujący mógłby się przygotować – czyli kolejny najbliższy poziom do tego, który został osiągnięty w teście.

#3 – Tracktest English Placement Test

Ta platforma internetowa oferuje, za opłatą, szczegółowy test na różnych poziomach z wyjaśnieniami i podpowiedziami odnośnie dalszego kształcenia. Oferuje również test tzw. pierwszej selekcji, który jest darmowy i zajmuje ok. 10-15 minut. Test się dostosowuje do osoby piszącej, to znaczy w zależności od udzielanych odpowiedzi test odpowiednio ewoluuje.

Przed wykonaniem testu trzeba się zarejestrować (adres e-mail, imię i nazwisko, hasło). Strona www jest częściowo w języku czeskim.

Sam test składa się z piętnastu pytań „multiple choice“, gdzie wybiera się jedną z trzech opcji wyboru. W teście sprawdza się słownictwo, gramatykę, czasowniki frazowe i opanowanie czasów. Wynik testu natychmiast wyświetlony na stronie internetowej w postaci osiągniętego poziomu według CEFR.

#4 – Canadian College of English Language – English Level Test

Test ten został przygotowany, aby sprawdzać poziom językowy kandydatów na studia w Canadian College. Należy podać swój adres e-mail, numer telefonu, imię, nazwisko oraz powód przystąpienia do testu.

W trakcie testu użytkownik wybiera słowa, zwroty oraz zdania zazwyczaj spośród trzech opcji. Uzupełnia zdania lub wybiera właściwą opcję na podstawie nagrań dźwiękowych. Test skupia się dość szeroko na gramatyce, słownictwie i czasownikach frazowych.

Test trwa ok. 30-45 minut i jest to najdłuższy test z naszej listy. W przeciwieństwie do innych testów, nagrania audio w teście są w amerykańskiej (dokładniej kanadyjskiej) wersji języka angielskiego. System prześle wyniki na e-mail bezpośrednio po zakończeniu testu – uzyskany poziom nie jest oznaczony kodem poziomu CEFR, ale w formie opisowej (np. „średniozaawansowany”).

#5 – LanguageLevel – Test Your English

Piętnaście pytań „multiple choice“, w których należy w poszczególnych zdaniach uzupełnić słowa. Użytkownik jest sprawdzany pod kątem gramatyki, słownictwa, kontroli czasu i znajomości słów frazowych. Wynik zostanie wyświetlony na stronie internetowej natychmiast po zakończeniu testu.

To zdecydowanie najkrótszy (ale także najmniej dogłębny) test na tej liście. Jednak jego wielką zaletą jest to, że nie wymaga rejestracji ani uzupełniania danych. Dlatego jest to najprostszy sposób w jaki kursanci mogą sprawdzić swój poziom języka w dosyć ogólny sposób.

 
Ustawienia plików cookie