Mapy myśli: przydatne narzędzie do skutecznego szkolenia pracowników

07. 05. 2024 • 4 minuty czytania

Czy notujesz swoje pomysły, myśli, plany? To bardzo dobrze! Postaraj się je również naszkicować. Robili tak Leonardo da Vinci i Maria Montessori. Oboje do swoich notatek dorysowywali strzałki, obrazki, linie. Doskonale wiedzieli dlaczego to robią. Dzisiaj nazywamy to mapą myśli. Taka forma graficzna przydaje się m.in. w szkoleniach firmowych dla pracowników. Taka graficzna prezentacja pomysłów i projektów stała się skutecznym sposobem na organizację i wsparcie nauki.

Mapy myśli: przydatne narzędzie do skutecznego szkolenia pracowników

Mapy myśli, co to takiego?

Mapy myśli najczęściej składają się z tematu głównego, wokół którego rozwija się wiele tematów pobocznych oraz związane z nimi pomysły. Taki układ graficzny tworzy hierarchiczną strukturę, która pomaga w zorganizować i zwizualizować myśli i pomysły.

Mapy myśli to jedna z najpopularniejszych technik kreatywnych. Pozwalają m.in. rozwijać myślenie dywergencyjne (rozbieżne), pozwalają spojrzeć na problem z szerszej perspektywy, są ciekawe i łatwo je udostępniać i współdzielić. W przeciwieństwie do wielu innych technik, mapę myśli można przekazać innej osobie i dyskutować na jej temat. W proces tworzenia nie musi być zaangażowana tylko jedna osoba, ale być może to być cała grupa współpracowników. To właśnie połączenie współpracy, współdzielenia oraz kreatywności i kompleksowego spojrzenia na świat wraz z poszukiwaniem powiązań daje możliwość wykorzystania tej techniki do nauki, które dzięki temu jest aktywna i kreatywna. Mapy myśli są warto wykorzystywać tam, gdzie akt myślenia jest w centrum uczenia się, zamiast suchego przekazu.” mówi dr Michal Černý, zastępca kierownika Katedry Informacji Naukowej Bibliotekoznawstwa na Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu Masaryka w Brnie.

Mapy myśli mogą być proste, z kilkoma dygresjami do centralnego tematu, lub złożone, z wieloma odnośnikami zawierającymi szczegółowe informacje. Można je tworzyć na papierze, na tablicach lub przy użyciu dedykowanego oprogramowania do tworzenia map myśli. Dzięki takim programom edycja map myśli oraz ich udostępnianie innym jest jeszcze łatwiejsze.

Korzyści z map myśli w kontekście szkoleń dla pracowników

Mapy myśli mogą być wykorzystywane w różnych aspektach szkoleń dla pracowników. Oto kilka kluczowych zalet tego narzędzia:

1. Uporządkowane wizualnie informacje:

Mapy myśli wizualizują informacje, dzięki czemu skomplikowane koncepcje czy pomysły są bardziej zrozumiałe. Osoby zaangażowane mogą w szybki sposób rozeznać się w danym temacie.

2. Wspierają kreatywność:

Mapy myśli wspierają kreatywne myślenie dzięki temu, że umożliwiają pracownikom połączyć różne myśli i szukać nowych powiązań pomiędzy nimi. . To może prowadzić do większej kreatywności w środowisku pracy oraz sprzyjać innowacjom.

3. Rozwija umiejętności organizacyjne:

Dzięki mapom myśli pracownicy mogą rozwijać swoje umiejętności organizacyjne i w uporządkowywać różne informacje. To niezwykle ważne w dzisiejszej cyfrowej rzeczywistości. Mogą nauczyć się identyfikować kluczowe punkty, tworzyć hierarchie i filtrować istotne informacje.

4. Poprawiają proces uczenia się i pamięć:

Mapy myśli ułatwiają naukę i zapamiętywanie informacji, ponieważ percepcja wizualna pomaga stworzyć jasne ramy dla zapamiętywania. Pracownicy lepiej zapamiętują informacje przedstawione w formie map myśli.

5. Wspomagają i wspierają we współpracy:

Mapy myśli mogą być skutecznym narzędziem do dzielenia się pomysłami i współpracy w zespołach. Pracownicy mogą wspólnie tworzyć mapy, co ułatwia dzielenie się wiedzą, informowanie zespołu na bieżąco o stanie projektów i angażowanie wszystkich członków.

W jaki sposób wykorzystywać mapy myśli podczas szkoleń pracowników

Planowanie programu nauczania:

Mapy myśli mogą być wykorzystywane do planowania programu nauczania w szkoleniach korporacyjnych. Pomagają uporządkować tematy i określić hierarchię treści edukacyjnych.

Tworzenie materiałów szkoleniowych:

Materiały szkoleniowe prezentowane w ten sposób, ułatwiają pracownikom zrozumienie złożonych tematów.

Godzinowa metoda nauczania:

Mapy myśli mogą być wykorzystywane w sesjach szkoleniowych do interaktywnych lekcji. Pracownicy mogą wspólnie tworzyć mapy poprzez dyskusję i uczyć się od siebie nawzajem.

Wspieranie samodzielnego uczenia się:

Mapy myśli mogą być udostępniane pracownikom do samodzielnej nauki i pracy. Pracownicy w ten sposób mogą sami organizować sobie materiały edukacyjne oraz rozwijać umiejętności organizowania informacji.

Monitorowanie postępów:

Mapy myśli mogą być wykorzystywane w celu monitorowania postępów pracowników w opanowaniu nowego materiału. Pozwala nam to skutecznie reagować na potrzeby poszczególnych osób.

Usatysfakcjonowani pracownicy, spokojna firma

Wprowadzenie map myśli do szkoleń może prowadzić do większego zaangażowania pracowników i zwiększyć ich zdolność do efektywnej pracy z informacjami, przynosząc korzyści zarówno im samym, jak i całej organizacji.

Największym propagatorem map myśli, często nazywanym ich wynalazcą, był angielski psycholog i pisarz Tony Buzan, autor książki pt. The Mind Map Book. O mapach myśli często mówił, że są jak szwajcarski scyzoryk dla mózgu. „Kiedy zacząłem używać notatek ze słowami kluczami, większych liter, kolorów i strzałek, mój mózg rozmawiał ze sobą przy znacznie mniejszym bałaganie. To było tak, jakbym całe życie jeździł z przednią szybą ubrudzoną błotem i nagle moja szyba stała się czysta.” Temat map myśli jest również poruszany w kursie prowadzonym przez Petra Ludwiga, dyrektora Instytutu GrowJOB i autora bestsellera pt. Koniec prokrastynacji.

 
Ustawienia plików cookie