Outplacement: Przewodnik po zmianie zawodu to także okazja do nauki i rozwoju pracowników

27. 02. 2024 • 4 minuty czytania

Utrata pracy znajduje się na siódmym lub ósmym miejscu najbardziej stresujących sytuacji życiowych. Większy stres powodują jedynie śmierć partnera, rozwód, areszt lub ciężka choroba. I chociaż obecnie na rynku pracy brakuje około 300 000 pracowników, firmy muszą zwalniać ludzi. Dobrą wiadomością jest to, że nie ma potrzeby tak bardzo obawiać się zwolnienia. Dawne czasy, dawny sposób myślenia, cała ta napięta atmosfera pomiędzy pracodawcą a pracownikiem nie są już na szczęście jedynym wyjściem z sytuacji, jakim jest zwolnienie.

Outplacement: Przewodnik po zmianie zawodu to także okazja do nauki i rozwoju pracowników

„Outplacement” nie jest zabiegiem stylistycznym, mającym na celu kosmetykę i zmiękczenie innego słowa jakim jest „wypowiedzenie”. To świadomy proces, w którym pracodawca podaje pracownikowi pomocną dłoń. Pomoże mu przejść przez zmianę zawodu, tak aby mógł dokształcać i rozwijać bez uszczerbku na psychice.  

Outplacement to szansa na rozwój

Zmiana pracy lub nawet wypowiedzenie nie musi być stresującym doświadczeniem, któremu towarzyszy uczucie niepewności, obawy i zagrożenie. „Dobrze zorganizowany outplacement może nie tylko wyeliminować negatywne odczucia, ale także przekształcić nieprzyjemny etap życia w szansę na rozwój kariery, może zmotywować pracowników do podnoszenia kwalifikacji, oceny swojej wartości na rynku pracy i pomóc w zdobyciu lepszej pracy”, mówi Gabriela Vasilcová, dyrektor HR w Daimler Truck ČR.

Na dzisiejszym dynamicznym i stale rozwijającym się rynku pracy tego typu zmiany są naturalnym zjawiskiem. Bez względu na to, czy chodzi o zwolnienie, restrukturyzację czy osobiste cele zawodowe, poszczególne osoby często znajdują się w sytuacjach, kiedy muszą dokonać ważnej zmiany w swoim życiu zawodowym. Chociaż zmiany te mogą być wyzwaniem, stanowią one również okazję dla organizacji, aby zademonstrowały swoją lojalność wobec pracowników umożliwiając im przejście przez proces zwanym outplacementem.

Outplacement na kilka sposobów może pomagać w szkoleniu i rozwoju pracowników, choć na pierwszy rzut oka może się wydawać, że jest skierowany głównie do pracowników opuszczających organizację czy firmę. Poniżej kilka przykładów w jaki sposób outplacement może pozytywnie wpłynąć na kształcenie i rozwój pracowników:

1. Zapewnienie doradztwa zawodowego i mentoringu:

Outplacement często obejmuje usługi doradztwa zawodowego i mentoringu, które pomagają pracownikom uściślić ich cele zawodowe i strategie osiągnięcia tych celów. Zazwyczaj obejmuje identyfikację obszarów, w których pracownicy powinni się dalej rozwijać i sugerowanie konkretnych kroków edukacyjnych w celu osiągnięcia ich zawodowych ambicji.

2. Doskonalenie umiejętności:

Zestaw działań outplacementowych obejmuje również szkolenia i coaching umiejętności życiowych, które są przydatne nie tylko w życiu zawodowym, ale także osobistym. Może to obejmować poprawę umiejętności komunikacyjnych, zarządzanie czasem, budowania marki osobistej i innych umiejętności przydatnych zarówno w poszukiwaniu pracy, jak i w życiu codziennym.

3. Udzielanie informacji zwrotnej i rozwój:

Podczas procesu outplacementu pracownicy mają możliwość otrzymania informacji zwrotnej od doradców zawodowych, coachów i mentorów. Informacje zwrotne pomagają pracownikom zidentyfikować ich mocne i słabe strony oraz obszary wymagające poprawy. Taki feedback również może wspierać rozwój osobisty i zawodowy.

4. Dostęp do zasobów edukacyjnych:

Niektóre programy outplacementowe mogą pracownikom udostępniać materiały edukacyjne oraz źródła, z których osoby mogą pozyskiwać nowe umiejętności i wiedzę. Są to najczęściej kursy, programy e-learningowe lub literatura, które wspierają rozwój umiejętności istotnych dla pracowników.

5. Wsparcie uczenia się podczas procesu zmian:

W okresie poszukiwania pracy pracownicy często mają czas na samodzielną naukę. Outplacement może wykorzystać ten czas na wsparcie w zdobywaniu nowych umiejętności lub pogłębianiu posiadanej już wiedzy, co może zwiększyć ich atrakcyjność na rynku pracy.

6. Wsparcie w przejściu do nowych ról zawodowych:

Czasami outplacement może obejmować zmianę stanowiska lub branży. Taki program koncentruje się na różnych typach rekwalifikacji, wspiera zmianę zawodu i rekwalifikację, umożliwia różne treningi i ćwiczenia, które są niezbędne, żeby móc pracować w nowej roli.

Nie bez powodu mówi się, że kryzys jest szansą. Co więcej, w tym przypadku kryzys może być postrzegany jako zmiana. .„Outplacement może być bardzo skutecznym narzędziem rozwoju osobistego i zawodowego pracowników.Pomaga im lepiej zrozumieć swoje cele zawodowe i oferuje wsparcie w ich osiągnięciu” – mówi John L. Meyer, profesor komunikacji na State University of New York College w Plattsburgh i współautor książki „The Changing Outplacement Process”: New Methods and Opportunities for Transition Management

Inwentaryzacja umiejętności i restart

Michal Hatin z czeskiego oddziału Lee Hecht Harrison dodaje, że: „Outplacement coraz częściej staje się aktywnym poszukiwaniem nowego zatrudnienia dla pracowników dotkniętych zmianami. Jest to również coraz bardziej interaktywny – coachingowy – proces, który obejmuje rozwój nowych umiejętności w celu dalszego rozwoju kariery i rozwoju osobistego. Pracownicy przechodzący przez proces outplacementu, muszą zinwentaryzować swoje umiejętności oraz posiadać dostęp do platform edukacyjnych, gdzie zdobędą nowe umiejętności i certyfikaty. Dzięki temu ich droga na sukcesu zawodowego przyspieszy„.

Ogólnie rzecz biorąc, outplacement nie musi polegać tylko na znalezieniu nowej pracy; może również funkcjonować jako narzędzie rozwoju umiejętności i wspierania rozwoju kariery. Jest to korzystne nie tylko dla samych pracowników, którzy przechodzą zmianę, ale także dla organizacji, które wykazują troskę o swoich byłych pracowników i tworzą pozytywne środowisko pracy.

Z punktu widzenia pracownika zrozumiałe jest, że dobrze przeprowadzony outplacement może być nowym początkiem w jego karierze. Dodatkowo swojego poprzedniego pracodawcę będzie zawsze miło wspominać i pochlebnie się na jego temat wypowiadać. A taka reklama z pewnością przyniesie jeszcze większe korzyści w przyszłości.

 
Ustawienia plików cookie