Podział pracowników wg. sposobu podejmowania decyzji, dlaczego to tak ważne dla L&D?

23. 04. 2024 • 4 minuty czytania

Czy firmy potrafią odpowiednio dobrać programy szkoleniowe dla menedżerów o różnych stylach podejmowania decyzji? Czy to w ogóle wykonalne? Decyzje stanowią jądro życia firmy. Pracownicy podejmują codziennie dziesiątki decyzji, od małych aż po duże. Decyzje te mają strategiczne skutki dla całej firmy.

Podział pracowników wg. sposobu podejmowania decyzji, dlaczego to tak ważne dla L&D?

Procesy decyzyjne jednak różnią się od siebie, w zależności od osoby, która daną decyzję podejmuje. Każdy z nas ma swój własny algorytm, który wpływa na to, jak rozwiązujemy problemy i w jaki sposób podejmujemy decyzje. Dla firm zrozumienie i szkolenie wg. różnych stylów podejmowania decyzji przez pracowników jest niezwykle ważne. Jeśli dobrze znasz swoich pracowników, wiesz które z ich umiejętności wymagają wzmocnienia i jaka forma jest dla nich najbardziej odpowiednia. Firmy mają tendencję do szkolenia pracowników w obszarach, w których pozostają w tyle.

Podejmując decyzję o tym, kogo i w jaki sposób szkolić i dokształcać, zawsze patrzymy na wyniki. To decydujący czynnik. Czy jest dobry w tym, co robi? Czy posiada udokumentowane osiągnięcia w realizacji zadań, a kiedy nauczy się czegoś nowego, czy potrafi zastosować to w praktyce i doskonalić się w tym? W takim razie jest to idealny kandydat do szkolenia każdego typu, ponieważ szkolenia i edukacja są dla niego nagrodą. Bez względu na to, jakim jest typem (w jaki sposób podejmuje decyzje), jemu pozostawiłabym wybór. Powinien sam zdecydować, co bardziej przyda mu się w pracy. Zakładam, że ktoś, kto jest dobry w dostosowywaniu się do zmian, wybierze szkolenie koncentrujące się na jego słabościach, zamiast kolejnego szkolenia z szybkiej adaptacji do zmian.

– Lucie Spáčilová, dyrektor wykonawczy Performia

W tym artykule przyjrzymy się sześciu stylom podejmowania decyzji i przykładom szkoleń firmowych, które mogą pomóc w rozwijaniu umiejętności związanych z tymi stylami.

Style podejmowania decyzji: różnice w podejściu

Style podejmowania decyzji opierają się na indywidualnych cechach osobowości, wartościach, doświadczeniach i preferencjach. Nie ma jednego uniwersalnego modelu klasyfikacji tych stylów, ale możemy zidentyfikować kilka ogólnych kategorii, do których możemy przypisać odpowiednie wskazówki dotyczące dalszego rozwijania istniejącego stylu podejmowania decyzji. Ważne jednak, aby pamiętać o różnorodności stylów podejmowania decyzji, a często ich kombinacji i współzależności u poszczególnych osób.

Aby w szkoleniu wyjść również poza ramy obecnego stylu podejmowania decyzji, należy indywidualnie dobierać obszary rozwoju. Joanne Maynard, starszy trener w firmie Blanchard®, która zajmuje się rozwojem pracowników, zaleca stworzenie Indywidualnego Planu Rozwoju ((Individual Development Plan – IDP). „Zawsze dobrze spisać sobie z pracownikiem plan określający cele jego rozwoju. Pod koniec rozmowy taki IDP-plan służy jako umowa między pracownikiem a menedżerem. Określa ona, w jaki sposób będą wspólnie pracować nad dalszym rozwojem”, pisze Joanne Maynard na swoim blogu.

1. Styl analityczny:

Analityk to osoba, która decyzje podejmuje w sposób usystematyzowany. Tego typy pracownicy wolą zbierać i analizować dane, oceniać wszystkie możliwe opcje i dokładnie rozważać ich konsekwencje. Są ostrożni i starają się minimalizować ryzyko. Analitycy są idealni do zadań strategicznych i analiz.

Typ analityczny powinien rozwijać swoje umiejętności na kursach poświęconych logicznej argumentacji i krytycznemu myśleniu. Szkolenie w zakresie zarządzania projektami i planowania strategicznego może pomóc analitykom lepiej zorganizować swoje myśli i efektywnie pracować nad długoterminowymi celami.

2. Typ intuitywny:

Osoby intuitywne podejmują decyzje bardziej w oparciu o swoje instynkty i uczucia, niż na podstawie konkretnych danych. Są kreatywne i potrafią szybko dostosowywać się do zmian. Doskonale sprawdzają się w sytuacjach wymagających szybkiego i elastycznego podejmowania decyzji.

Dla osób intuitywnych wsparcie kreatywności jest sprawą kluczową. Kursy skupione na generowaniu nowych pomysłów, design thinking i innowacjach mogą pomóc im rozwinąć umiejętności twórcze. Osobom intuitywnym odpowiada atmosfera, która umożliwia im swobodne testowanie nowych pomysłów. Firmy powinny tworzyć innowacyjne środowiska pracy, które wspierają ich kreatywny potencjał.

3. Typ przywódczy:

Pracownicy o stylu przywódczym są stanowczy i skoncentrowani na osiągnięciu konkretnego celu. Nie boją się ryzykować i potrafią przyjąć odpowiedzialność za swoje decyzje. Przywódcy często wyróżniają się na stanowiskach kierowniczych czy jako przedsiębiorcy.

Kursy poświęcone leadership, komunikacji i pracy zespołowej są odpowiednie dla tego typu osób. Mogą uczestniczyć w sesjach szkoleniowych, które uczą ich, jak skutecznie kierować zespołami i rozwiązywać konflikty. Szkolenia z doświadczonymi przywódcami lub z trenerem osobistym zapewni przywódcom cenne umiejętności w obszarze zarządzania.

4. Typ adaptacyjny:

Osoby o typie adaptacyjnym są elastyczne i parafią pracować w różnych sytuacjach i zmieniających się warunkach. Potrafią szybko reagować na zmiany i nie są zbytnio przywiązani do konkretnych metod. Doskonale sprawdzają się w pracy zespołowej i w projektach, gdzie do osiągnięcia celu wymaga się dostosowania do panujących warunków.

Typ adaptacyjny musi być zdolny do szybkiego dostosowania się do zmian. Szkolenie w zakresie elastycznego zarządzania projektami i elastycznego myślenia może pomóc im lepiej dostosować się do bieżących zmian. Tego typu osoby należy wspierać i wzmacniać na szkoleniach skoncentrowanych na rozwiązywaniu problemów w grupie.

5. Typ rozważny:

Typ rozważny jest ostrożny i wymaga więcej czasu na podejmowanie decyzji. Analizują i rozważają wszelkie możliwe. Potrafią zidentyfikować potencjalne problemy i zagrożenia. Typ rozważny doskonale sprawdzi się w sytuacji, kiedy trzeba będzie skrupulatnie wszystko zaplanować.

Tego typu osoby powinny wziąć udział w szkoleniu nt. jak podejmować decyzje w sytuacji, kiedy przed podjęciem decyzji trzeba przeanalizować dostępne informacje lub je najpierw pozyskać. Dzięki tego typu szkoleniom zyskają zaufanie do siebie i w słuszność swoich decyzji. Rozwój krytycznego myślenia i ocena różnych aspektów decyzji może być bardzo korzystne dla tzw. typów rozważnych.

6. Typ innowacyjny:

Innowatorzy koncentrują się na poszukiwaniu nowych i kreatywnych rozwiązań. Są niekonwencjonalni i ciągle poszukują czegoś nowego. Dobrze sprawdzają się w badaniach i rozwoju, stymulują innowacje.

Typ innowacyjny powinien mieć dostęp do szkoleń wspierających twórcze i innowacyjne myślenie. W niektórych branżach ten rodzaj podejmowania decyzji jest wręcz niezbędny. Firmy powinny zatem tworzyć środowisko sprzyjające kreatywnemu myśleniu i innowacjom. Innowatorzy powinni mieć przestrzeń do eksperymentowania i testowania nowych pomysłów.

Style podejmowania decyzji są indywidualne i mogą być zmienne, ale zrozumienie tych stylów może pomóc firmom lepiej zarządzać i rozwijać swoich pracowników. To właśnie szkolenia firmowe mogą odgrywać kluczową rolę w rozwijaniu umiejętności związanych z różnymi stylami podejmowania decyzji. Odpowiednia kombinacja szkoleń, kursów i programów rozwojowych może pomóc pracownikom lepiej zrozumieć własne preferencje i wzmocnić umiejętności, które są kluczowe dla ich stylu podejmowania decyzji.

 
Ustawienia plików cookie