Szkolenia firmowe dla starszych generacji: Dlaczego warto pamiętać również o pracownikach starszego pokolenia

05. 12. 2023 • 5 minut czytania •

Szkolenie pracowników spełnia wiele funkcji. Z badań wynika, że dla 87% czeskich i słowackich firm jest to sposób na wychowanie i wykształcenie swoich przyszłych menedżerów oraz umożliwienie dobrze rokującym pracownikom rozwoju ich kariery. Być może właśnie dlatego niektórzy menedżerowie L&D mają tendencję (nawet nieświadomie) skupiać się głównie na rozwoju młodszych, pozornie bardziej obiecujących pracowników. Pracownicy starszych generacji często nie są już traktowani tak priorytetowo. Jednak to olbrzymi błąd. Istnieje wiele powodów, dla których w strategii edukacyjnej nie należy pomijać i zapominać o starszych wiekiem pracownikach.

Szkolenia firmowe dla starszych generacji: Dlaczego warto pamiętać również o pracownikach starszego pokolenia

Edukacja to coś więcej niż tylko benefit

Z najnowszego badania* przeprowadzonego przez spółkę LMC w 2022 roku wynika, że 60% czeskich i słowackich firm nie traktuje szkoleń stricte jako benefit, ale traktują je jako integralną część działalności firmy. To znaczy, jako coś ważniejszego niż standardowe benefity pracownicze i korzyści.

Rozwój pracowników przynosi wiele korzyści zarówno im samym, jak i całej firmie. Zasada ta dotyczy również szkolenia starszych pracowników. Dlatego warto, aby firmy inwestowały w szkolenia (nie tylko zawodowe) starszych pracowników. A co nam mówią dane?

Cztery bardzo dobre powody, by edukować starsze generacje

Powód pierwszy: Zyskujesz lojalnych i zmotywowanych pracowników

Szkolenia firmowe to wciąż jeden z najpopularniejszych benefitów wśród pracowników. Sami pracodawcy są tego świadomi. Badania pokazują, że dla 90% firm szkolenia są ważnym bonusem, który sprawia, że pracownicy są bardziej ukontentowani. Pracownicy, którzy nie mają możliwości uczestnictwa w szkoleniach i nie mogę się rozwijać, stopniowo mogą czuć się sfrustrowani i niedoceniani. I właśnie dlatego strategia szkoleniowa może wspierać motywację pracowników. Nie pomijając również starszyzny.

Z naszego doświadczenia wynika, że starsi pracownicy są bardziej lojalni wobec nas jako pracodawców. Są mniej skłonni do „rozglądania się” za inną pracą. Jeśli nie zepchniemy tych pracowników na boczny tor w ich edukacji, ale zmotywujemy ich do dalszego rozwoju, możemy wzmocnić ich lojalność wobec firmy.

– mówi Martina Moravcová, menedżer HR w firmie ABF, a.s.

Pracownicy z długoletnim stażem posiadają często kluczowe know-how firmy. Dlatego tym bardziej należy starać się ich zatrzymać w firmie. Edukacja zaś jest jednym z narzędzi jak to osiągnąć jest też sposobem jak motywować pracowników.

Powód drugi: Jest to zgodne z zasadami „age managementu”

Pojęcie „age management” coraz częściej pojawia się również w czeskich artykułach. Opisuje sposób zarządzania pracownikami z uwzględnieniem ich wieku.  Czyli bierze pod uwagę, na jakim etapie życia dany pracownik się znajduje oraz jak zmieniają się jego wartości i zasoby wraz z wiekiem. Age management ma również na celu zapobiegać wykluczeniu pracowników ze względu na wiek. Dotyczy to również ich rozwoju i edukacji.

Nawet jeśli firma nie stosuje zasad age managementu, powinna zawsze mieć świadomość, że w interesie wszystkich jest, równy dostęp do możliwości rozwoju swojego potencjału. Niezależnie od tego, czy chodzi o umiejętności twarde, miękkie czy higienę psychiczną, starsi pracownicy tak samo jak młodsi, mogą wykorzystać swoją nowo nabytą wiedzę z korzyścią dla swoich zespołów i całej firmy. W przeciwnym razie byłoby to nie tylko dyskryminujące, ale wręcz nieekonomiczne dla firmy.

Powód trzeci: Wykorzystaj pracowników starszych wiekiem jako ambasadorów szkoleń wewnętrznych.

25% firm biorących udział w ankiecie LMC twierdzi, że najlepszym sposobem inwestowania w edukację jest szkolenie własnych wybranych pracowników, którzy następnie będą rozpowszechniać know-how wśród swoich współpracowników. Korzyści płynące ze szkoleń „peer-to-peer” są oczywiste – kiedy współpracownicy uczą się nawzajem bazują na konkretnych przykładach. Szkolenie de facto może być podparte wieloma przykładami z życia (zawodowego oczywiście). Korzyścią jest również finansowa strona takiego szkolenia. Jest ono tańsze niż zewnętrzne szkolenie.

To właśnie starsi pracownicy są dobrymi kandydatami na ambasadorów oraz trenerów wewnętrznych. Często posiadają bogate doświadczenie oraz rzadkie know-how. Zaś ich młodsi koledzy są bardziej skłonni do przedstawiania nieszablonowych pomysłów i świeżych spojrzeń na sprawę. Jeśli firma w ramach szkoleń wewnętrznych da przestrzeń do interakcji różnych pokoleń oraz uczenia się od siebie nawzajem wszyscy na tym skorzystają.

Powód czwarty: Podnieś swoją atrakcyjność jako pracodawcy

Edukacja wszystkich pracowników, bez podziałów, wpływa również pozytywnie na wizerunek firmy. Pisaliśmy już wcześniej o tym, jak popularne wśród benefitów pracowniczych są szkolenia i rozwój. Według badań 75% firm uważa, że większość ich pracowników jest zadowolona i zainteresowana udziałem w szkoleniach.

Dlatego też, jeśli firma chce być postrzegana jako interesujący i atrakcyjny pracodawca, nie może zaniedbywać szkoleń pracowników. Dotyczy to wszystkich grup wiekowych – od studentów odbywających staż po firmowe wygi, którzy lada dzień odchodzą na emeryturę.

Każdy chce się rozwijać i uczyć. Również starsi wiekiem pracownicy. Jeśli firma nie wspiera ich w wystarczającym stopniu, cierpią na tym zarówno pracownicy, ale przede wszystkim też pracodawca.

*Źródła badań

Podczas badania przeprowadzonego w 2022 roku, skontaktowaliśmy się łącznie z 665 czeskimi i 70 słowackimi firmami z bazy danych LMC s.r.o. i Seduo.cz. Jednocześnie należy poinformować, iż firmy te mają ogólnie pozytywne podejście oraz aktywny stosunek do szkoleń. Wyniki naszych badań mogą nie odzwierciedlać stosunku wszystkich firm w Czechach i na Słowacji. 

Większość ankietowanych firm, a dokładnie 493 firmy czeskie i 54 firm słowackich, zatrudnia obecnie ponad 50 pracowników. Z kolei 172 czeskie i 16 słowackich firm objętych badaniem zatrudnia 49 lub mniej pracowników. W naszym badaniu ankietowaliśmy pracowników, którzy współdecydują, zamawiają lub prowadzą szkolenia dla pracowników w firmie.

Komunikacja międzypokoleniowa

Anna Krawcewicz

Dobre porozumienie między pokoleniami w praktyce biznesowej jest bardzo ważnym zagadnieniem, gdyż wpływa na efektywność całej organizacji. Skuteczna komunikacja zapewnia dobre porozumienie, warto więc poznać zasady komunikacji międzypokoleniowej.

 
Ustawienia plików cookie