Zadowoleni pracownicy na produkcji? Skoncentruj swoją uwagę na kluczowych pracownikach – zapewnij im regularne szkolenia oraz rozwój osobisty

21. 11. 2023 • 4 minuty czytania •

Praca stojąca, chodząca, podnoszenie ciężkich przedmiotów przez 8 godzin dziennie, przesuwanie lub wykonywanie monotonnych ruchów. Do tego często w hałasie, w zapyleniu, w wysokich lub niskich temperaturach. Jak w takich warunkach dbać o zadowolenie pracowników fizycznych? Czy dobre wynagrodzenie i kilka benefitów rzeczywiście wystarczy? „To już dawno przestało wystarczać. Najważniejszy jest rozwój kluczowych pracowników, którzy pozostają w codziennym kontakcie z pozostałymi pracownikami fizycznymi. Nie mamy tutaj na myśli ani menedżerów ani pracowników działu HR.” – mówi Šárka Nováková, odpowiedzialna za rozwój i zarządzanie zasobami ludzkimi w spółce Greiner Perfoam.

Zadowoleni pracownicy na produkcji? Skoncentruj swoją uwagę na kluczowych pracownikach – zapewnij im regularne szkolenia oraz rozwój osobisty

Chyba nikogo nie zdziwi fakt, że poziom zadowolenia z pracy wśród pracowników fizycznych jest niski. Z badań przeprowadzonych w 2020 roku wynika, że wskaźnik satysfakcji w przemyśle wynosi zaledwie 34%, czyli był jednym z najniższych. Inaczej mówiąc, prawie dwie trzecie tych pracowników nie odczuwa żadnej przyjemności z jej wykonywania…

Na szczęście jest wiele sposobów jak w trudnych warunkach zawodowych tworzyć sprzyjające warunki pracy dla pracowników fizycznych. Znane są sposoby motywacji i budowania więzi wśród pracowników, tak aby zgadzająca się kwota na pasku wynagrodzeń nie była jedynym motywatorem do pracy. Takie środowisko zapewni Ci również stabilne procesy produkcyjne, pożądane wyniki, a także mniejszą rotację pracowników.

Uczciwe wynagrodzenie, bezpieczeństwo oraz wyposażenie pracownika w odzież i narzędzia to absolutna podstawa

Tak, pieniądze zawsze będą „na pierwszym miejscu”. Bez godnego wynagrodzenia za pracę, ludzie nie będą szczęśliwi, nawet jeśli zdobyłeś wielokrotnie tytuł pracodawcy roku. Musi im starczyć na opłacenie czynszu, mediów, zapewnienie wyżywienia dla całej rodziny i jeszcze odłożenie trochę grosza na różne przyjemności i wakacje.

Oprócz wystarczającej ilości pieniędzy ludzie potrzebują czegoś więcej – muszą się czuć bezpiecznie. Wszystkie procesy produkcyjne muszą być zbudowane tak, aby zapewnić 100% bezpieczeństwo zdrowia Twoim pracownikom. Muszą mieć do dyspozycji odpowiednie wyposażenie, odpowiednią ilość przerw oraz czas na odpoczynek.

Ale uczciwa wypłata, bezpieczeństwo w pracy oraz wyposażenie stanowiska pracy w dzisiejszych czasach to absolutne minimum. Oferuje to każdy zakład produkcyjny. Zapewnienie tych jakże podstawowych rzeczy nie przyciągnie do Twojej firmy nowych pracowników, którzy będą efektywnie pracować i osiągać długofalowe wyniki.” – dodaje Šárka Nováková, menedżer ds. HR/Expert People development w spółce Greiner Perfoam (Neveon).

BHP – Szkolenie wstępne

Tomasz Rząsa

Większość swojego czasu w życiu dorosłym spędzamy w pracy. Zapewne zależy ci w niej na dobrej atmosferze, rozwoju czy kulturze organizacyjnej. Ważne jest aby obok tych wartości zależało Ci również na bezpieczeństwie. Do tego zachęci Cię ten kurs.

Bliski kontakt i wzajemny szacunek bramą do poczucia satysfakcji

Obecnie kładzie się znacznie większy nacisk na aktywne zaangażowanie ludzi w ramach kompleksowego postrzegania firmy. Dobra pensja zadowoli na kilka miesięcy, ale sens pracy może napędzać przez resztę życia. Każdy pracownik powinien wiedzieć, dlaczego pracuje właśnie dla tej firmy i dlaczego jego rola w procesie produkcyjnym jest tak ważna.

Z tym jest związany również szacunek wobec wszystkich pracowników, otwartość na ich opinię, bliski kontakt oraz docenianie ich pracy. Opisane powyżej warunki są nie do kupienia. Można to tylko wypracować i zbudować, ale nie od czasu do czasu, tylko codziennie, małymi kroczkami. Żeby to było możliwe, potrzeba naprawdę wartościowych przełożonych czy też kierowników, którzy na co dzień ściśle pracują z pozostałymi pracownikami fizycznymi.

Coraz częściej obserwuję, ze kluczowa rola w budowaniu zadowolenia pracowników na produkcji nie należy do pracowników wyższego i średniego managementu. Ci są zaabsorbowani podejmowaniem strategicznych decyzji… jednak regularny kontakt z największą grupą pracowników mają brygadziści, mistrzowie i kierownicy zmiany. To oni każdego dnia motywują, chwalą swoich pracowników, rozmawiają z nimi i dają im informację zwrotną.

– Šárka Nováková, menedżer HR / ekspert ds. rozwoju personelu w firmie Greiner Perfoam (Neveon)

Pracuj i rozwijaj tych pracowników, którzy dla osiągnięcia satysfakcji na produkcji są naprawdę kluczowi

W Greiner Perfoam rola edukacji jest oczywiście ważna na wszystkich wyższych stanowiskach. Jednak rozwój i szkolenie mistrzów, brygadzistów lub kierowników zmiany jest niemniej ważny. Takie osoby muszą być zaznajomione z procesami całej firmy, muszą być dobre w swoim fachu, ale przede wszystkim powinny dobrze opanować tzw. umiejętności miękkie.

Jeśli mistrz w Twojej firmie potrafi swoim podwładnym pracownikom dać zrozumiałą informację zwrotną, aktywnie z nimi rozmawiać, słuchać ich potrzeb, nawet skarg, masz powód do dumy, ponieważ w Twoim zespole gra pierwszoligowy zawodnik. Ta inna atmosfera na hali produkcyjnej jest wyczuwalna i widoczna.” – mówi Šárka Nováková, dodając: „Należy pamiętać, że tego rodzaju umiejętności trzeba pielęgnować oraz rozwijać, ponieważ mało kto się z nimi rodzi”.

Według Šarki Novákovej głównymi umiejętnościami na tych stanowiskach powinny być: efektywna komunikacja, przejmowanie odpowiedzialności, praca nad emocjami, myślenie krytyczne, asertywność lub samoświadomość.

W związku z tym w firmie Greiner nawet pracownicy fizyczni przeróżnych stanowisk mają możliwość kształcenia się. Dochodzi też często do sytuacji, że stają się z nich świetni mistrzowie, brygadziści czy kierownicy zmiany, którzy najlepiej znają środowisko pracy a co najważniejsze są w nim szanowani.

– Šárka Nováková, menedżer HR / ekspert ds. rozwoju personelu w firmie Greiner Perfoam (Neveon)

Przykłady z firmy produkcyjnej Greiner Perfoam tylko potwierdzają trend, który zyskuje popularność wśród firm w ostatnich latach. Umiejętności miękkie nie są już zarezerwowane stricte tylko dla kierownictwa średniego i wyższego szczebla. Brygadzista, który wie kiedy i jak pochwalić podległych mu pracowników, motywuje, wyjaśnia itp. jest skarbem na produkcji. Można powiedzieć, że jest o wiele cenniejszy niż wszelkie premie, benefity czy teambuilding. A zadowolona hala produkcyjna oznacza lepszy wyniki.

 
Ustawienia plików cookie